Tag Archives: Nguyễn Gia Kiểng

UPR và sự hóa thân của Liên Hiệp Quốc (Nguyễn Gia Kiểng)

Các nước dân chủ không cần và cũng không sợ các chế độ độc tài nữa. Từ nay Liên Hiệp Quốc có thể hành động một cách quả quyết hơn. Nó đang hoàn tất tiến trình hóa thân từ một diễn đàn thành một tòa án, từ sứ mạng tránh thế chiến sang sứ mạng áp đặt trật tự dân chủ.

Phải nói thực là cho tới vài năm gần đây tôi ít quan tâm tới Liên Hiệp Quốc, còn Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc thì tôi chỉ coi như một trò hề. Không phải vì tôi khinh thường Liên Hiệp Quốc, con kiến đâu dám coi thường trái núi.  Tôi không quan tâm tới Liên Hiệp Quốc vì một lý do khác xin được trình bày sau.

Read more of this post

Đảng cộng sản tuyên chiến với dân tộc và nhục mạ trí thức (Nguyễn Gia Kiểng)

“…Dân tộc nào cũng thế thôi, chỉ khác nhau ở tầng lớp trí thức. Trí thức Việt Nam đã không làm nhiệm vụ lãnh đạo xã hội của mình mà chỉ luẩn quẩn trong những yêu cầu và kiến nghị. Họ quên rằng tự do và phẩm giá là những điều không thể van xin để được ban phát…”

 

Thế là bản hiến pháp mới của chế độ cộng sản đã được thông qua, bất chấp sự phản đối đồng loạt của trí thức Việt Nam và với một đa số đặc trưng của các chế độ cộng sản: 97%. Đây là một bản hiến pháp mới chứ không phải chỉ là “hiến pháp 1992 sửa đổi” như đảng cộng sản gọi nó để che giấu mức độ nghiêm trọng.

So với bản dự thảo ban đầu bản hiến pháp vừa được biểu quyết đã có một vài thay đổi.

Read more of this post

Hãy ủng hộ Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên để tạo dựng Niềm Tin cho nhân dân (Việt Hoàng)

 

“…Hãy dành thời gian để nghiên cứu các “dự án chính trị” của các tổ chức để cùng tìm ra một đồng thuận cho phong trào đối lập và sau đó là cho công cuộc tái thiết đất nước. Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… chỉ cần 30 năm để trở nên những quốc gia hùng cường, vậy tại sao Việt Nam lại không thể?…”

danguyen01

Thế là sau một thời gian “lấy ý kiến nhân dân” về việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 thì bản “Hiến pháp 2013” sắp được các ông bà nghị ấn nút thông qua vào cuối tháng 11/2013. Bản Hiến pháp mới này không có gì thay đổi so với bản Hiến pháp cũ: Vẫn duy trì nền chính trị độc đảng với điều 4, qui định vai trò độc tôn của đảng cộng sản, không chấp nhận đa nguyên đa đảng. Quyền sở hữu đất đai của người dân vẫn không được thừa nhận, nhà nước có quyền thu hồi đất của bất cứ ai và bất cứ lúc nào, dân oan mất đất sẽ tiếp tục tăng lên. Nền kinh tế đất nước vẫn do các doanh nghiệp nhà nước làm chủ đạo…

Read more of this post