DỰ THẢO CƯƠNG LĨNH HÀNH ĐỘNG LIÊN MINH DÂN CHỦ VIỆT NAM

Kính gửi:

1/ Lực lượng hoạt động dân chủ Việt Nam và vì quyền con người cho nhân dân Việt Nam!

2/ Đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài!

3/ Chính phủ,cơ quan ngoại giao và nhân dân các quốc gia toàn thế giới!

4/ Phóng viên báo chí, cơ quan ngôn luận Việt Nam và quốc tế!

5/ Đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam!

6/ Hội đồng ASEAN và Liên hợp quốc!

7/ Hội đồng Nhân Quyền Liên hợp quốc!

Tôi là chí sĩ yêu nước Lê Thăng Long, tên bídanh là Lincoln Lê. Tôi xin viết tóm tắt công bố bản dự thảo cương lĩnh hành động liên minh dân chủ Việt Nam. Đây là quan điểm cá nhân của tôi góp phần xúc tiến vận động thành lập liên minh các lực lượng dân chủ Việt Nam. Kèm theo bản dự thảocương lĩnh này là bản dự thảo điều lệ thành lập liên minh các lực lượng dân chủ Việt Nam. Tôi kêu gọi mọi cá nhân và mọi nhóm hành động dân chủ Việt Nam hãy viết công bố theo ý tưởng riêng của mình về dự thảo cương lĩnh hành động cho lực lượng dân chủ Việt Nam. Khi họp bàn về tuyên bố ra đời chính thức liên minh dân chủ Việt Nam sẽ công bố cương lĩnh hành động chính thức của liên minh các lực lượng dân chủ Việt Nam. Cương lĩnh chính thức dựa trên cơ sở chắt lọc những ý tưởng hay của các bản dự thảo cương lĩnh của các cá nhân và nhóm hoạt động dân chủ Việt Nam viết. Cương lĩnh chính thức do các thành viên tham gia thành lập liên minh các lực lượng dân chủ Việt Nam tham gia biểu quyết tán thành. Có thể tổ chứcnhiều hội nghị trực tiếp hoặc trực tuyến để tiến tới thành lập liên minh các lực lượng dân chủ Việt Nam.

I/ Sự cần thiết phải thành lập liên minh các lực lượng dân chủ Việt Nam:

Thời cơ hiện nay đã rất chín muồi cho việc thành lập liên minh các lực lượng hoạt động dân chủ Việt Nam. Hiện nay tại ViệtNam và nước ngoài đã có nhiều cá nhân cùng nhiều nhóm tham gia hoạt động mưu cầu dân chủ cho nhân dân Việt Nam. Đoàn kết là sức mạnh. Đã đến lúc rất cần có sựphối hợp chặt chẽ giữa các cá nhân và các nhóm hoạt động dân chủ Việt Nam để việccống hiến lợi ích cho dân tộc Việt Nam được tốt hơn. Việc thành lập liên minh các lực lượng dân chủ Việt Nam có ý nghĩa tương tự như việc thành lập đội quân tuyên truyền giải phóng quân Việt Nam ngày 22/12/1944. Đội quân tuyên truyền giải phóng quân Việt Nam là tiền thân của quân đội nhân dân và nhà nước Việt Nam. Ban đầu thành lập chỉ có 34 người nhưng chưa tròn 10 tháng sau khi thành lập đội quân tuyên truyền giải phóng quân Việt Nam đã cùng với nhân dân Việt Nam làmnên lịch sử khai sinh ra nước Việt Nam ngày 2/9/1945.

II/ Mục tiêu hoạt động cần đạt được của liên minh các lực lượng dân chủ Việt Nam:

1/ Mục tiêu ngắn hạn là thực hiện thành công một xã hội Việt Nam có đầy đủ tự do, dân chủ, quyền con người cho nhân dân ViệtNam.

2/ Mục tiêu dài hạn trong vòng 30 năm đưa Việt Nam phát triển trở thành cường quốc. Trở thành 1 trong 10 quốc gia mạnh nhất thế giới về kinh tế và quân sự.

III/ Cơ sở pháp lý để thành lập liên minh các lực lượng dân chủ Việt Nam:

1/ Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức ASEAN và Liên hợp quốc. Trước khi gia nhập ASEAN và Liên hợp quốc Việt Nam đã buộc phải ký cam kết tôn trọng toàn bộ các công ước quốc tế do hai tổ chức này ban hành. Tôi và nhân dân Việt Nam cùng lúc vừa là công dân nước Việt Nam nhưng đồng thời còn là công dân ASEAN và công dân thế giới nữa. Tất cả các công ước quốctế do tổ chức ASEAN và Liên hợp quốc ban hành còn hiệu lực thì tôi cùng nhân dân Việt Nam có quyền được hưởng đầy đủ, trọn vẹn. Một trong những công ước quốc tế quan trọng mà Liên hợp quốc đã ban hành còn hiệu lực đó là công ước về Nhân quyền quốc tế.

2/ Cuối năm 2013 quốc hội Việt Nam ban hành Hiếnpháp sửa đổi có bổ sung điều khoản quan trọng có nội dung là: Tôn trọng và bảovệ quyền con người cho nhân dân Việt Nam.

3/ Trong thông điệp tuyên bố đầu năm 2014 củathủ tướng chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng có nhấn mạnh 3 điểm quan trọng là:

1-     Công dân Việt Nam được làm tất cả những gì mà luật pháp không cấm.

2-     Công chức chính quyền Việt Nam chỉ được làm những gì mà luật pháp cho phép.

3-     Nhân dân Việt Nam được quyền sửd ụng hiến pháp và pháp luật để bảo vệ lợi ích và quyền con người chính đáng củamình.

IV/ Công ước quốc tế mà Liên hợp quốc đã ban hành còn hiệu lực có những nội dung cơ bản sau đây:

1/ Quyền tự do lập hội: Hội có những hình thái cơ bản như: đảng chính trị, hội nghề nghiệp, câu lạc bộ sở thích, công đoàn,phong trào nhân dân.

2/ Quyền tự do ngôn luận: Trong quyền tự do ngôn luận có quyền thành lập báo chí tư nhân, thành lập đài phát thanh tư nhân, thành lập đài truyền hình tư nhân và quyền tự do hội họp, quyền tự do trình bày quan điểm riêng của mình trước xã hội, quyền tự do viết bài, quyền tự do công bố sự thật.

3/ Quyền tự do bầu cử và ứng cử.

4/ Quyền tự do biểu tình.

5/ Quyền tự do trưng cầu dân ý.

6/ Quyền tự do tôn giáo.

Dựa theo nội dung công ước nhân quyền quốc tế và Hiến pháp Việt Nam mới sửa đổi chúng ta có thế hoạt động công khai hợp pháp để đòi quyền con người chính đáng cho nhân dân Việt Nam.

V/ Những việc cấp bách lực lượng dân chủ Việt Nam cần phải làm hiện nay đó là:

1/ Thành lập thật nhiều đảng chính trị dân chủ mới tại Việt Nam.

2/ Tuyên truyền cho trên 90 triệu nhân dân Việt Nam thấu hiểu về vấn đề quyền con người theo đúng tinh thần nội dung công ước về nhân quyền quốc tế mà Liên hợp quốc đã ban hành còn hiệu lực.

3/ Tích cực tuyên truyền để có đông đảo quần chúng nhân dân Việt Nam gia nhập và đi theo ủng hộ các đảng chính trị dân chủ Việt Nam mới.

VI/ Quan hệ giữa các đảng chính trị dân chủ Việt Nam với nhau và với đảng Cộng sản Việt Nam:

1/ Các đảng chính trị dân chủ Việt Nam mới sẽ hoạt động độc lập với nhau, cạnh tranh lành mạnh với nhau nhưng có sự hợp tác tốt với nhau.

2/ Liên minh dân chủ Việt Nam và các đảng chính trị dân chủ Việt Nam mới sẽ trợ giúp đảng Cộng sản Việt Nam cải cách để sớm trở thành một đảng chính trị dân chủ thực sự và toàn diện. Khi đó đảng Cộng sản ViệtNam cũng là một đảng chính trị dân chủ bình đẳng như tất cả các đảng chính trị dân chủ Việt Nam khác.

VII/ Vấn đề ngôn luận:

Về phương diện pháp lý hiện nay tại Việt Nam hoàn toàn có thể vận dụng để  lực lượng dân chủ Việt Nam tiến hành:

1/ Thành lập báo chí tư nhân.

2/ Thành lập đài phát thanh tư nhân.

3/ Thành lập đài truyền hình tư nhân.

4/ Tự do hội họp.

5/ Tự do viết bài.

6/ Tự do công bố sự thật.

7/ Tự do trình bày quan điểm riêng trước xã hội.

Các cá nhân và các nhóm hoạt động dân chủ Việt Nam hãy viết đơn xin chính quyền cho phép thành lập báo chí tư nhân, đài phát thanh tư nhân, đài truyền hình tư nhân. Nếu chính quyền Việt Nam không cấp phép thành lập chúng ta sẽ chính thức khởi kiện chính quyền Việt Nam ra tòa án hìnhsự quốc tế vì sự chính quyền Việt Nam vi phạm quyền con người đối với nhân dân Việt Nam.

Ở Hoa Kỳ và một số quốc gia khi nhân dân muốn thành lập báo chí tư nhân thì được quyền tự do thành lập sau đó chỉ cần thông báo cho chính quyền biết. Chúng ta có thể làm như vậy.

VIII/ Vấn đề tuyên truyền:

Bất kỳ cuộc cách mạng lớn nào tại Việt Nam và mọi quốc gia trên thế giới đều buộc phải có được đông đảo quần chúng nhân dân đi theo ủng hộ. Lực lượng dân chủ Việt Nam cần phải nỗ lực thực hiện sách lược,chiến lược, tuyên truyền để sớm có toàn bộ trên 90 triệu dân Việt Nam ủng hộ việc thực hiện một xã hội dân chủ thực sự, triệt để và toàn diện tại Việt Nam.

Trong thời chiến tranh từ năm 1945 đến 1975 đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam rất giỏi làm công tác dân vận, binh vận, địch vận. Lực lượng dân chủ Việt Nam hãy gắng làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân, vận động công chức chính quyền, vận động đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam, vận động công an và quân đội, vận động chính phủ và nhân dân các nước ủng hộ việc thực hiện xã hội dân chủ tại Việt Nam.

Thời gian qua tôi làm đơn xin vào đảng Cộng sảnViệt Nam là để nhằm giúp chuyển hóa đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một đảng dân chủ thực sự, Những hoạt động bí mật của tôi nhiều gấp ít nhất 1000 lân những hoạt động công khai của tôi. Thực sự thời gian qua đã có khá nhiều đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam và công chức chính quyền Việt Nam đã công khai hoặc bí mật ủnghộ lực lượng dân chủ Việt Nam. Đã có một số nhà dân chủ hiểu lầm tôi là an ninh Việt Nam giả danh dân chủ để gài vào phá hoại phong trào dân chủ Việt Nam.

Tôi là người rất thực tế và công bằng. Cố tổng bí thư Nguyễn Văn Linh và cố thủ tướng Võ Văn Kiệt là 2 con người tôi rất kính trọng. Hai con người này là những đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam nhưng có tinh thần cải cách. Có nhiều thế lực cản trở vì vậy cố tổng bí thư Nguyễn VănLinh và cố thủ tướng Võ Văn Kiệt chưa tiến hành cải cách triệt để, toàn diện Việt Nam được. Từ năm 1986 đến nay Việt Nam tiến hành cải cách nhưng sự cải cách còn nửa vời, thiếu triệt để. Lực lượng dân chủ Việt Nam hãy tích cực vận động các đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam và công chức chính quyền Việt Nam tích cực cải cách hơn nữa để Việt Nam sớm có xã hội dân chủ toàn diện.

IX/ Vấn đề tổ chức trưng cầu dân ý:

Tự do trưng cầu dân ý là vấn đề thuộc về quyền con người. Công ước về nhân quyền quốc tế do Liên hợp quốc ban hành còn hiệu lực có nội dung công nhận quyền tự do trưng cầu dân ý là thuộc về quyền tự do tối thiểu của nhân dân mọi quốc gia trên thế giới.

Lực lượng dân chủ Việt Nam nên chủ động tiến hành nhiều cuộc trưng cầu dân ý tại Việt Nam về những vấn đề như:

1/ Nhân dân Việt Nam có muốn có một xã hội dân chủ thực sự hay không?!

2/ Nhân dân Việt Nam có muốn được hưởng đầy đủ quyền con người toàn diện hay không?!

3/ Nhân dân Việt Nam có muốn có xã hội chính trị đa nguyên đa đảng hay không?!

4/ Nhân dân Việt Nam có muốn có tham gia và ủng hộ các đảng chính trị dân chủ Việt Nam mới hay không?!

5/ Nhân dân Việt Nam có muốn sớm đưa Việt Nam trở thành 1 trong 10 quốc gia giàu mạnh nhất thế giới hay không?!

6/ Nhân dân Việt Nam có muốn tổng thống tại Việt Nam hay không?!

7/ Nhân dân Việt Nam có muốn tham gia bầu cẩu, ứng cử tự do, dân chủ vào các chức vụ: chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ, tổng thống hay không?!

X/ Vấn đề tổ chức mit tinh và biểu tình:

Hơn 20 quốc gia cộng sản châu Âu đã tiến hành cải cách trở thành xã hội dân chủ toàn diện bằng giải pháp hòa bình. Họ không mất một nhân mạng, một viên đạn mà vẫn tiến hành cải cách xã hội thành công. Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam gọi đây là diễn biến hòa bình. Tôi nghĩ rằng diễn biến hòa bình thì tốt hơn là diễn biến chiến tranh. Diễn biến hòa bình thìtốt hơn là diễn biến chiến tranh vì không gây ra nội chiến mà vẫn cải cách được xã hội. Lũ quan chức tham nhũng tức là sâu bọ người hay người sâu bọ thì rất sợ diễn biến hòa bình vì chúng nó sợ mất đi quyền lợi cá nhân của chúng. Diễn biếnhòa bình sẽ đem lại tự do, dân chủ, công bằng, thịnh vượng cho nhân dân Việt Nam.

Giải pháp chính của diễn biến hòa bình đã diễn ra ở hơn 20 quốc gia cộng sản châu Âu làm thành công cuộc cải cách xã hội đó là nhân dân tại các quốc gia đó họ tổ chức rất nhiều cuộc mít tinh và biểu tình ôn hòa. Bài học này Việt Nam hoàn toàn có thể làm theo để làm thành công cuộc cảicách xã hội dân chủ bằng biện pháp hòa bình.

Tại Ai Cập nhân dân cũng tiến hành nhiều cuộc mít tinh và biểu tình ôn hòa để tiến hành đánh đổ chế độ độc tài làm nên mùa xuân Ai Cập. Khi cháy nhà mới lộ ra mặt chuột. Nhờ chiến dịch mùa xuân Ai Cậpmà cựu tổng thống Mubarak đã bị đánh đổ. Tới khi đó mới lộ ra chuyện tổng thống Mubarak và gia đình ông ta có khối tài sản khổng lồ trị giá hơn 70 tỷ USD.

Tôi hy vọng sẽ sớm có mùa xuân Việt Nam. Nhân dân Ai Cập từng làm nên mùa xuân Ai Cập thì nhân dân Việt Nam cũng sẽ có thể sớm làm nên mùa xuân Việt Nam. Đến khi đó một loạt sự thật về quan chức tham nhũng Việt Nam sẽ bị lộ mặt như những đàn chuột, đàn sâu bọ khi gặp mưa bão hoặc cháy rừng vậy.

Lực lượng dân chủ Việt Nam cần phải chủ động tuyên truyền và lãnh đạo nhân dân Việt Nam sớm thực hiện nhiều cuộc mit tinh, biểu tình để làm nên mùa xuân Việt Nam.

XI/ Lực lượng dân chủ Việt Nam cần biết hợp tác làm kinh tế:

Kinh tế là vấn đề cực kỳ quan trọng. Bản chất sâu sắc nhất của quan hệ chính trị chính là bản chất của quan hệ kinh tế trong mỗi xã hội. Lực lượng dân chủ Việt Nam cần biết làm kinh tế giỏi và nên sớm hợp tác làm kinh tế cùng với nhau.

Tôi tin tưởng không lâu nữa lực lượng dân chủ Việt Nam sẽ có vai trò xứng đáng trong xã hội Việt Nam. Hãy chuẩn bị gấp ngay từ bây giờ nếu không là sẽ muộn về sách lược, chiến lược phát triển kinh tế để sớm đưa Việt Nam trở thành 1 trong 10 quốc gia giàu mạnh nhất thế giới.

Trong thời gian qua mặc dầu rất khó khăn về kinh tế nhưng tôi vẫn cố gắng trợ giúp tiền cho một số nhà hoạt động dân chủ Việt Nam cùng gia đình họ khi gặp khó khăn hoạn nạn. Các nhà hoạt động dân chủ Việt Nam nên có nhiều tình yêu thương và trách nhiệm với nhau hơn. Lực lượng dân chủ Việt Nam nên có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, trong đó có ban phụ trách về kinh tế chuyên trách.

Thời gian qua có một số nhà dân chủ Việt Nam chỉ trích, trách móc tôi. Nhưng trong thời gian tôi chịu án tù không có ai giúp đỡ tôi cùng gia đình tôi hết. Lực lượng dân chủ Việt Nam có biết thương yêu và trách nhiệm với nhau thì nhân dân Việt Nam mới có thể đặt lòng tin mến mộ vào lực lượng dân chủ Việt Nam.

Trong bài viết này tôi tạm xin nêu một số ý kiến căn bản về cương lĩnh hoạt động cho lực lượng dân chủ Việt Nam. Rất mong lực lượng dân chủ Việt Nam phản biện giúp tôi. Nếu tôi sai lầm hãy tư vấn giúp tôi loại bỏ sai lầm. Nếu tôi thiếu sót xin hãy bổ sung giúp tôi. Các cá nhân và các nhóm dân chủ Việt Nam có thể kế thừa ý tưởng căn bản của tôi để viết lại thành bản cương lĩnh hoạt động cho lực lượng dân chủ Việt Nam đầy đủ hoàn thiện hơn.

Tôi rất mong các cá nhân và nhóm hoạt động dân chủ Việt Nam hãy sớm viết công bố cương lĩnh hành động cho lực lượng dân chủ Việt Nam của mình. Sau một tháng kể từ khi tôi công bố bài viết này, tôi cùng toàn thể lực lượng dân chủ Việt Nam sẽ chính thức tổ chức hội nghị trực tuyến hoặc trực tiếp để tổng kết và biểu quyết về bản cương lĩnh chính thức cho hoạt động của lực lượng dân chủ Việt Nam.

Quý vị và các bạn muốn tham gia liên minh các lựclượng dân chủ Việt Nam, tham gia các đảng chính trị mới do tôi vận động thành lập hoặc có những trao đổi xin liên lạc với tôi theo địa chỉ nhà riêng tại: 80 NguyễnThái Bình, Q.1, TP.HCM. Điện thoại 0822245577, email: thanglong67@gmail.com . Mặt khác, quý vị và các bạn không cần chờ đợi tôi mà hãy chủ động làm theo cách của mình, cứ coi bài viếtnày như một gợi ý cho lực lượng dân chủ Việt Nam. Hãy tự thành lập theo các mô hình phù hợp của quý vị và các bạn, rồi chủ động liên kết lại với nhau!

Tôi xin chúc toàn thể lực lượng dân chủ Việt Nam, đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam và công chức chính quyền Việt Nam, chính phủ và nhân dân các quốc gia trên thế giới luôn nhiều sức khỏe, bình an, may mắn, thành công, hạnh phúc!

Tôi mong tất cả quý vị và các bạn hãy sống theo tinh thần sống là: Hãy ôm hôn kẻ thù của chính mình!

Sài Gòn – TP. HCM, Việt Nam, ngày 14/10/2014,

Chí sĩ yêu nước Lê Thăng Long – Lincoln Lê

Web: www.lethanglong.wordpress.com , FB: www.facebook.com/lethanglong.ptcdvn, ĐTDĐ: +84-967375886.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: